Project Description

La llista dels meus textos de teatre disponibles i les seves característiques (nombre de personatges masculins i femenins, durada text, estrena, premis, etc)  es pot trobar a la plataforma de dramatúrgia Contexto Teatral