“Un breu fragment del llibre Marlinets, de l’escriptora masnovina Elisenda Guiu, ja es pot llegir al pas de vianants situat al carrer de Buenos Aires amb el carrer de Mare de Déu del Carme, al poble del Masnou. Es tracta del moment de la història en què se’ns presenta el personatge Marlinet, una criatura marina carregada de fantasia i que protagonitza una llegenda que l’autora crea. Aquesta és la quarta intervenció del projecte “Lletres al pas” de l’ajuntament del Masnou, després dels passos de vianants dedicats als escriptors Vicenç Llorca i Juan Antonio Masoliver, i a l’escriptora Anna Rossell”.

Més info a: http://www.elisendaguiu.com/marlinets/